+45 70605701
support@nemfisk.com
Menu Kategorier
Wishlist Please, install YITH Wishlist plugin
0 0

Latinske navn: Mytilus edulis
Fangst område: Svensk opdræt
Fangst metode: Line
Vægt: 1 kg

Næringsindhold pr. 100 g
Kalorier 83 kcal.
Protein 11,9 gram
Fedt 2,2 gram
Kulhydrat 3,7 gram

KLIK OG SE OPSKRIFTER

OM BLÅMUSLINGER

Blåmuslinger samler sig i banker på hårde overflader (sten, rev, moler, broer etc.) i næringsrige områder. Nogle kolonier kan være op til 12.000 individer pr m2. Hvis betingelserne er rigtige, kan blåmuslinger blive op til 10 cm. Muslingebanke danner grundlaget for forekomsten af mange andre arter, der lever på og mellem dem. Blåmuslinger lever i lavvandede farvande i fra Barentshavet i nord til Spanien i syd. I Danmark findes blåmuslingerne ned til 10 meters dybde.

Muslinger filtrerer madpartikler ud af vandet og behøver derfor ikke foderindtag i opdrætsanlæg. Produktion af blåmuslinger udgør den største andel af det samlede skaldyrsopdræt i Europa. Allerede i det 13. århundrede omtales opdræt af blåmuslinger på træpæle i Frankrig. Indsamlet yngel kan også udlægges på særlige kulturbanker eller dyrkes på liner.

KLIK OG LÆR MERE OM FISK

BÆREDYGTIGHED
Hos Nemfisk A/S arbejder vi med bæredygtigt fiskeri, som betyder at vi passer på fiske bestanden, respektere levesteder for fiskene og sikre, at folk, der er afhængige af fiskeri, kan bevare deres levebrød.

Vi gør det fordi bæredygtigheden af fiskeri er en vigtig proces, der er med til at sørge for at der også til de kommende generationer, vil være fisk i havet at spise.

MSC-MÆRKE
Det blå MSC-mærke findes kun på vilde fisk, og vi bestræber os på kun at købe fisk fra MSC-certificerede fiskere. Det gør vi fordi det er vigtigt for os at vi handler med veldrevne fiskere der forstår at drive en bæredygtig forretning. For en fisker kan blive MSC certificeret skal man leve op til 3 grundprincipper.

1) Kun fiske bæredygtige bestande, så fiskebestanden kan holdes sund og produktiv.
2) Minimere miljøpåvirkningen i fiskeriet, så andre arter og habitater i økosystemet holdes sunde.
3) Drive et velforvaltet fiskeri og følge gældende lovgivning og tilpasse sig forandringer i havmiljøet.

ASC-MÆRKE
Det grønne ASC-mærke findes kun på opdrættede fisk og skaldyr og benyttes af vores samarbejdspartnere der driver et bæredygtig brug, bruger bæredygtigt foder, beskytter de omkring liggende områder, kontrollere brugen af antibiotika, begrænser brugen af pesticider og kemikalier, bekæmper sygdom mellem opdrættet og vild fisk, aktivt forhindre at opdrættede fisk slippes løs blandt vilde fisk, regulere fodring og bestand, bevarer vandkvalitet og regulere hvor fiske brug placeres. ASC-mærket viser også at vores samarbejdspartnere giver deres medarbejdere gode arbejds- og lønvilkår og udviser socialt ansvar.

Produktvægt

1 Kg