Latinsk navn: Homarus gammarus
Fangst område: Danmark
Fangst metode: Tegner
Vægt: 1000-2000 gr/stk

Næringsindhold pr. 100 g
Kalorier 94 kcal.
Protein 19,6 gram
Fedt 1,3 gram
Kulhydrat 0,8 gram

Hummeren pakkes levende forud for levering. Såfremt du ikke starks skal servere hummeren, skal du sikre dig at den holder sig i live (et par dage), ved at tildække hummeren, med et vådt klæde eller nogle gennemvædede aviser.

KLIK OG SE OPSKRIFTER

OM HUMMER

Den europæiske hummer lever i danske farvande undtagen i Østersøen, hvor vandets saltindhold er for lavt. Hummere på det danske marked kommer fra europæiske og nordamerikanske fiskerier og udgøres af to beslægtede arter. Begge arter lever i områder med stenbund, klippe eller hård mudder og trives fra tæt ved kysten og ned til mere end 50 m. Hummere er blandt de største decapoder (hvirvelløse dyr med 10 ben) og kan måle op til 60 cm (rygskjoldslængde) og veje 6 kg.

Den europæiske hummer findes i hele den nordøstlige del Atlanterhavet fra Norge til Marokko, inklusive Middelhavet og Sortehavet, men mangler i Østersøen. Amerikanske hummere lever langs den nordamerikanske østkyst (både Canada og USA). Der er usikkerhed om, hvor store bestandene af europæisk hummer er. Fiskeriet foregår i nogle områder mere intensivt end hvad den videnskabelige rådgivning anbefaler.

KLIK OG LÆR MERE OM FISK

BÆREDYGTIGHED
Hos Nemfisk A/S arbejder vi med bæredygtigt fiskeri, som betyder at vi passer på fiske bestanden, respektere levesteder for fiskene og sikre, at folk, der er afhængige af fiskeri, kan bevare deres levebrød.

Vi gør det fordi bæredygtigheden af fiskeri er en vigtig proces, der er med til at sørge for at der også til de kommende generationer, vil være fisk i havet at spise.

MSC-MÆRKE
Det blå MSC-mærke findes kun på vilde fisk, og vi bestræber os på kun at købe fisk fra MSC-certificerede fiskere. Det gør vi fordi det er vigtigt for os at vi handler med veldrevne fiskere der forstår at drive en bæredygtig forretning. For en fisker kan blive MSC certificeret skal man leve op til 3 grundprincipper.

1) Kun fiske bæredygtige bestande, så fiskebestanden kan holdes sund og produktiv.
2) Minimere miljøpåvirkningen i fiskeriet, så andre arter og habitater i økosystemet holdes sunde.
3) Drive et velforvaltet fiskeri og følge gældende lovgivning og tilpasse sig forandringer i havmiljøet.

ASC-MÆRKE
Det grønne ASC-mærke findes kun på opdrættede fisk og skaldyr og benyttes af vores samarbejdspartnere der driver et bæredygtig brug, bruger bæredygtigt foder, beskytter de omkring liggende områder, kontrollere brugen af antibiotika, begrænser brugen af pesticider og kemikalier, bekæmper sygdom mellem opdrættet og vild fisk, aktivt forhindre at opdrættede fisk slippes løs blandt vilde fisk, regulere fodring og bestand, bevarer vandkvalitet og regulere hvor fiske brug placeres. ASC-mærket viser også at vores samarbejdspartnere giver deres medarbejdere gode arbejds- og lønvilkår og udviser socialt ansvar.