Latinske navn: Glyptocephalus cynoglossus
Fangst område: FAO 27.4.A
Fangst metode: Trawl, Krog, VOD, SSC
Vægt:  1kg/100+gr/stk

Næringsindhold pr. 100 g
Kalorier 106 kcal.
Protein 17,7 gram
Fedt 4  gram
Kulhydrat 0 gram

KLIK OG SE OPSKRIFTER

OM SKÆRISING

Skærising er en fladfisk. Den vokser til en maksimal størrelse på 60cm, men er normalt ikke længere end 40 cm. Den lever på mudret havbund på relativt dybt vand, der strækker sig mellem 45 meter og 1500 meter, men er hovedsageligt at finde på dybder mellem 180 meter og 350 meter. Skærisingen har en ensfarvet, rød-brunlig overside og en hvidlig grumset underside.

Skærisingen forekommer på begge sider af Atlanterhavet. I det nordøstlige Atlanterhav er den fundet fra den nordligste del af Biscayabugten til Kattegat og ind i den vestligste del af Østersøen, og nordpå langs hele Norge og øst i Murmansk-regionen i Rusland og vest til sydlige og vestlige kyster af Island. I den vestlige del af det nordlige Atlanterhav findes skærising fra Newfoundland og Labrador til North Carolina.

Skærising er en kommercielt vigtigt bifangst art, som for eksempel fanges i jomfruhummerfiskeriet. I Skagerrak er der et målrettet fiskeri efter skærising.

KLIK OG LÆR MERE OM FISK

BÆREDYGTIGHED
Hos Nemfisk A/S arbejder vi med bæredygtigt fiskeri, som betyder at vi passer på fiske bestanden, respektere levesteder for fiskene og sikre, at folk, der er afhængige af fiskeri, kan bevare deres levebrød.

Vi gør det fordi bæredygtigheden af fiskeri er en vigtig proces, der er med til at sørge for at der også til de kommende generationer, vil være fisk i havet at spise.

MSC-MÆRKE
Det blå MSC-mærke findes kun på vilde fisk, og vi bestræber os på kun at købe fisk fra MSC-certificerede fiskere. Det gør vi fordi det er vigtigt for os at vi handler med veldrevne fiskere der forstår at drive en bæredygtig forretning. For en fisker kan blive MSC certificeret skal man leve op til 3 grundprincipper.

1) Kun fiske bæredygtige bestande, så fiskebestanden kan holdes sund og produktiv.
2) Minimere miljøpåvirkningen i fiskeriet, så andre arter og habitater i økosystemet holdes sunde.
3) Drive et velforvaltet fiskeri og følge gældende lovgivning og tilpasse sig forandringer i havmiljøet.

ASC-MÆRKE
Det grønne ASC-mærke findes kun på opdrættede fisk og skaldyr og benyttes af vores samarbejdspartnere der driver et bæredygtig brug, bruger bæredygtigt foder, beskytter de omkring liggende områder, kontrollere brugen af antibiotika, begrænser brugen af pesticider og kemikalier, bekæmper sygdom mellem opdrættet og vild fisk, aktivt forhindre at opdrættede fisk slippes løs blandt vilde fisk, regulere fodring og bestand, bevarer vandkvalitet og regulere hvor fiske brug placeres. ASC-mærket viser også at vores samarbejdspartnere giver deres medarbejdere gode arbejds- og lønvilkår og udviser socialt ansvar.

PRISER
Alle priser er inklusive moms og baseret på prisen for 1 kilo, med mindre andet er angivet. Fiskens størrelse og vægt kan variere i forhold til den fisk du bestiller. Når fisken er indkøbt og vejet, eftersendes en faktura på email.

HOLDBARHED
De friske fisk købes dagligt på auktionen i Hanstholm, hvorefter fiskene renses, fileteres, udbenes og pakkes på is i kasser. Den fisk du ikke spiser indenfor 2-3 dage fra modtagelsen bør nedfryses. De friske frisk kan afgive en smule væske efter de er pakket, dette er helt naturligt. Fisk har afhængig af art forskellig holdbarhed.

VIND OG VEJR
Der er mange faktorer som påvirker udvalget af fisk og skaldyr. Hvis der har været kraftig vind på havet og fangstforholdene har været vanskelige, kan der være færre fisk til salg på auktionen. Det kan bevirke at vi i meget sjældne tilfælde, ikke vil være i stand til at levere dine varer. Vi vil naturligvis kreditere dit køb, eller erstatte dine fisk med en tilsvarende vare.